Submission guidelines

Rezumate științifice

1. Selecţia rezumatelor va fi efectuată de către reprezentanții Comitetului Ştiinţific al Conferințelor.

2. Comitetului ştiinţific va anunţa autorul principal până la data de 05.10.2017 asupra acceptului/ respingerii precum şi asupra formatului de prezentare: oral sau poster.

3. Abstractul trebuie să sublinieze importanţa temei abordate şi originalitatea studiului, scopul prezentării, particularitățile cazului şi importanţa subiectului abordat în contextul cunoştinţelor actuale.

4. Autorii rezumatelor trebuie să se înscrie şi să achite taxa de participare. Nu vor fi acceptate spre a fi prezentate rezumatele transmise fără ca autorul să fie înscris ca participant. Prezentările din cadrul sesiunilor congresului se vor face de pe echipamente puse la dispoziție de către organizatori. Acestea nu se vor face de pe laptop-urile personale.

5. Condiţiile de redactare a rezumatelor sunt:

– Rezumatele vor fi redactate în limba engleză.

– Titlul se va scrie cu majuscule, Times New Roman de 11 pct, bold, maxim 300 caractere.

– Identificarea autorului va cuprinde următoarele informaţii, în ordinea enumerării: prenume, nume, instituţie, departament, oraş, ţară, adresă de e-mail.

– Textul rezumatului va fi scris cu Times New Roman de 11 pct, la un rând, maxim 400 cuvinte (fără titlu şi autori) cu spaţierea la un rând.

– Rezumatul nu va conţine grafice, tabele, fotografii sau schiţe.

– Conţinutul rezumatului trebuie să fie informativ şi să precizeze:

  • Obiectivul studiului
  • Materiale şi metode
  • Rezultate
  • Concluzii
  • Bibliografie: maxim 5 cote bibliografice din ultimii 5 ani.

– Se vor insera între 3 şi 5 cuvinte cheie din Index Medicus.

TERMENUL LIMITĂ DE TRIMITERE A REZUMATELOR ESTE 30.09.2017

MEDIA
PARTNERS

04
02
05
03
01